اضطجاع

به پهلو خفتن، از سمت پهلو بر روى زمین دراز کشیدن. در سجود فراهم آمدن مصلی و چسبانیدن سینه خود بر زمین.
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)