پیج اینستاگرام طبایع

سوء القنیه

سوء القنیه، مزاجِ ضعیف در حالت افراد مبتلا به استسقاء یا حالتی مشابه آن است که در مجموع می توان آن را تورم کبد (هپاتیت) و یا آسیت (تجمعِ مایع درون شکمی) محسوب داشت. (تاج بخش، 1385: 214).

طبق برخی منابع نیز، نام بیماری «کبد چرب» در کتب طب ایرانی تحت عنوان “سوء القنیه” است که می‌تواند مقدمه بیماری استسقا یا سیروز کبدی باشد.

سوء القنیه به عبارتی فساد و تغییر مزاجی است که از فساد و سوء مزاج کبد ایجاد می‌شود.