پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بضع

بَضع دارای دو معناست: ۱)  بریدن یا قطع کردن چیزی، شکافتن، زخم، شکافتن جراحت، پاره پاره کردن گوشت، رگ زدن ۲) شرمگاه زن، جماع کردن