مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

زعوقه

در اصطلاح طب سنتی، طعم بسیار کریه و مرکب از مرارت (تلخی) و ملوحت (شوری) را زُعُوقه گویند.