پیج اینستاگرام طبایع

زعوقه

در اصطلاح طب سنتی، طعم بسیار کریه و مرکب از مرارت (تلخی) و ملوحت (شوری) را زُعُوقه گویند.