پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اغاریقون (غاریقون)

اغاریقون نام یک سرده از تیره غاریقونیان است. قارچی است که در کتب طب سنتی، قارچ درختی، قارچ چمن، غاریقون ابیض، غاریقون و غاریکوم نام برده شده است. این قارچ خوراکی روی درختان خانواده سوزنی برگ از تیره کاج به خصوص انواعی که با نام شربین شناخته می‌شود، می روید. طبق نظر حکمای طب سنتی طبیعت آن کمی گرم و بیشتر خشک می‌باشد.

خواص درمانی

خارج کننده اخلاط از سینه و بازکننده گرفتگی‌های کبد و کلیه، مسهل بلغم و سودا و خارج کننده سنگ کلیه و مثانه، بندآورنده شیر و مانع از عرق کردن بدن، ملین قوی و ضدخونریزی، رفع کننده نفس تنگی و مسکن سرفه‌های مزمن، مسکن درد پاها و دردهای بالای زانو بخصوص ران و مفید برای درد معده و گلو می‌باشد. در ضمن قطع کننده عرق‌های شبانه بیماران مسلولی است.