پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بیاض

به معنی سفیدی و سپیدی است.

بیاض اهداب: سپیدی موی مژگان (مژه ها) را گویند. (اکسیر اعظم).

بیاض احداق: سفیدی است که بر سیاهی چشم به وجود آید؛ که اقشام آن عبارتند از: ۱) سحاب (غمام، اثر) نوع کمرنگ آن در قرنیه / ۲) گل چشم: پر رنگ در عمق قرنیه / ۳) پررنگ تر از گل چشم.

بیاض العین: سفیدی چشم را گویند.