ما را دنبال کنید

عصابه

عِصابه یعنی ۱) سربند، پیشانی بند، دستار سر، عمامه، مندیل، پارچه ای که به دور سر یا پیشانی می‌بندند  ۲. گروه مردم