فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

عصابه

عِصابه یعنی ۱) سربند، پیشانی بند، دستار سر، عمامه، مندیل، پارچه ای که به دور سر یا پیشانی می‌بندند  ۲. گروه مردم