فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

حشایش

حشایش جمع حشیش به معنای  ۱) گیاهان خشک یا شبیه به خشک، نباتاتی که بر روی زمین پهن نبوده و دارای ساقه باشند ۲) بنگ، چرس، شاهدانه