پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

هاشمه

هاشمه مونث هاشم و در اصطلاح طب یعنی شکستگی سر به طوری که استخوان بشکند، بی آنکه جدا گردد.