پیج اینستاگرام طبایع

کاسر

کاسِر به معنی شکننده و در اصطلاح طب، دردی در عضو که صاحبش فکر می‌کند آن عضو شکسته است.

  • کاسر العظم: شکننده استخوان، استخوان شکن.
  • کاسرالریاح: بادشکن