اسقام

جمع سُقم و سَقم. بیماری‌ها. امراض

بیمارکردن، بیمارگردانیدن

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)