پیج اینستاگرام طبایع

رضاع

رِضاع در لغت به معنای نوشیدن شیر است از پستان آدمی و گاو و گوسپند و مانند آن (از کشاف اصطلاحات الفنون)؛ مکیدن شیرخوار از شیر مادر در دوران شیرخوارگی یا شیر دادن به کودکی که مادرش فاقد شیر طبیعی می باشد.