پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تطریه

اصطلاح تطریه به معنای تر و تازه کردن یا آمیختن بوی خوش به چیز دیگر است تا آن را معطر گرداند.