پیج اینستاگرام طبایع

سم الفار

سم الفار لغتی عربی و در اصطلاح دوایی است که موش را می‌کشد. آرسنیک، مرگ موش