پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تکرج

تکرج به دو معناست: ۱)  بیات شدن و کپک زدن آن از شدت ماندگی  ۲) تغییر رنگ، بو و مزه طعام یا چیزی دیگر.

[اصطلاح طب سنتی] تکرج را به فارسی پادر گویند و آن متغیر شدن طعم یا بو یا هر دو است.