پیج اینستاگرام طبایع

حجامت تر

حجامت تر روشی از خون‌گیری است. با خارج نمودن خون از بیمار همراه است که رایج‌ترین نوع آن خون‌گیری از میان دو کتف است.