پیج اینستاگرام طبایع

ماساژ صلب (دلک صلب)

در این روش با مالش قوی و عمیق به تقویت و سفتی عضو کمک می‌شود. در واقع این عمل با فشار براندام ها باعث استحکام و قوی تر شدن اندام ها می شود، بدین صورت که با گرم کردن عضلات باعث بهبود خون رسانی و همچنین دفع سریع تر مواد زاد در بدن می‌شود.