پیج اینستاگرام طبایع

حاجبین

حاجبین در اصطلاح طب سنتی به معنی دو ابرو است