پیج اینستاگرام طبایع

مالیخولیا

مالیخولیا کلمه‌ای یونانی به معنای صفرای سیاه و تمایل به افسردگی و اندوه و به عبارتی تغییر یافتن ظن ها و فکر از مجرای طبیعی به غیرطبیعی و فساد و ترس است و علت آن ماده سودای غیرطبیعی غلیظ است.

مالیخولیا گونه ای مرض عصبی است که با اختلال قوای عضلانی و دماغی همراه است و معمولاً در دنباله فلج عمومی یا تحت شکنجه شدید روحی و جسمی (محبوسانی را که شکنجه شدید می دهند) و یا بر اثر مرض صرع یا در اشخاص هیستریک و یا بطور مادرزادی پدید آید. مبتلایان به این مرض گاه از خوردن و آشامیدن خودداری می نمایند به نحوی که به حالت مرگ می رسند و گاهی خودکشی می کنند.

سودازَدگی یا مالیخولیا، نوعی افسردگی است که باعث ایجاد توهم و هذیان گفتن شدید شده و مهم‌ترین ویژگی آن بی‌لذتی همراه با اختلال بارز روانی-حرکتی و بی‌اشتهایی و احساس گناه و بی‌انگیزگی است.