پیج اینستاگرام طبایع

سنون

داروهای خشک کوبیده و آمیخته شده که برای محکم ساختن و سفید کردن دندان‌ها مسواک کنند و یا بر دندان ها بمالند را در اصطلاح طب، سَنون گویند.