پیج اینستاگرام طبایع

قوه ماسکه

قوه ماسکه؛ یکی از چهار قوه طبیعیه خادمه و قوه‌ای است که غذا را در مدت طبخ و هضم هاضمه نگهداری می‌کند؛ جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه بباید تا تن به صلاح آید. (کتاب المعارف ص 13)