پیج اینستاگرام طبایع

تَفه

تفه به معنی بی مزه است و مراد از او طعمی است که نه لذیذ باشد نه کریه، و تأثیر او ترطیب و تلیین و ارخای بسیار و تولید بلغم است. (تحفه).  مسیخ را می توان مترادف تفه دانست و تفاهت به معنی بیمزه و بیمزگی است، و آنست که سطح زبان را بسیار نرم و ملایم و منبسط و مستوی سازد و مرغوب طبیعت نباشد.

افعال آن: تسکین حرارت و عطش و رفع خشونت و قبوضت و امثال این‌هاست اگر با رطوبت باشد. (مخزن).