پیج اینستاگرام طبایع

اثلق (پنج انگشت)

اثلق یا پنج انگشت، گیاهی است با برگ های پنجه مانند و گل های بنفش که بعد از فصل گرده افشانی میوه ای قهوه ای پر رنگ می دهد. و در بستر رودها و مناطق پست و دره ها بیشتر دیده می شود. قسمت مورد استفاده این گیاه میوه آن می باشد.

از منظر طب سنتی، این گیاه دارای طبع گرم و خشک می‌باشد و با نام های دیگر از جمله: افیوس، بنطافلن، پنج انگشت، جب النسل، حب‌الفقد، فلفل‌بری سه‌برگه، ذو خمسه اوراق، فلفل کوهی، فلفل‌بری، گنک، فلفل، دل آشوب، کازرون و فتجنکشت نیز شناخته می‌شود.

اثلق دارای خواص بسیاری است. در کتاب مخزن الادویه درباره اثلق نوشته شده که مصرف آن برای جنون و تفتیح سده دماغ و خفقان سوداوی و بلغمی و تفتیح سده جگر و سپرز (طحال) و کسر ریاح و زیاد کردن شیر و تجفیف (خشکاندن) منی و ادرار (به جریان انداختن) حیض مؤثر است. امروزه از عصاره‌های این گیاه برای درمان سندرم پیش از قاعدگی، خونریزی‌های غیرطبیعی رحم،‌ درد پستان، و هیپرپرولاکتینمی خفیف استفاده می‌شود.