پیج اینستاگرام طبایع

داء الارض

داء در اصطلاح طب سنتی به معنی بیماری، مرض، رنجوری یا بیمار گردیدن است و داء الارض بیماری صرع و حمله را گویند، صرع حقیقی