مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

داء الارض

داء در اصطلاح طب سنتی به معنی بیماری، مرض، رنجوری یا بیمار گردیدن است و داء الارض بیماری صرع و حمله را گویند، صرع حقیقی