مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

بخور

۱) هر ماده خوشبویی که در آتش ریزند و بوی خوش دهد. جمع : ابخره بخورات. ۲) هر دارویی که جوشانده و بخار آن را فرد مریض استشمام یا استنشاق کند. ۳) بخار آب گرم یا داروی جوشانده که برای مرطوب کردن و ضدعفونی کردن هوا مورد استفاده قرار گیرد. ۴)  صمغ درخت روم که بخور آن خوشبو است.