پیج اینستاگرام طبایع

طبرزد

طَبَرزَد عبارت است از خالص هر چیزی، طبرزد معرب تبرزد است و از آن جهت طبرزد یا تبرزد نامیده شده است که گویا اطرافش را به تبر تراشیده اند، یا آنکه بسبب سختی با تبر شکسته می‌شود. و به کلمات زیر نیز اصطلاح طبرزد یا تبرزد اطلاق می‌شود:

  • نبات سرخ
  • قند سوخته
  • نمک بلوری و سفید
  • نوعی خرما
  • نوعی انگور در آذربایجان