فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

اغراس

مخاط پوشاننده مجرای گوارش را اغراس گویند.