پیج اینستاگرام طبایع

فواره

فُواره به معنی سرجوش دیگ است. سرجوش شوربائی را گویند که در اول جوش از دیگ برآرند و به نمک چش خورند. مقداری غذا که از چربی و قسمت مرغوب خوراکی که در دیگ در حال جوشیدن است بردارند.