پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

استطلاق

روانی شکم، ابتلا به اسهال، شکم رَوش. (غیاث ۴۵، لغت نامه۱۸۲۴)،

استطلاق بطن: روانی شکم، اسهال