تهبج

آماسیدن، تورم، باد کردگی؛ ورمی که هنگام لمس دست به موضع ورم، نرمی احساس شود. در واقع مقصود از تَهَبُّج آن است که باد در اندامی منتشر شده و ماده ورم با بخار مخلوط شود.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)