عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

انصباب

اِنصِباب یعنی ریزش، ریختن، ریخته شدن آب و هر چیزی که رقیق باشد.