مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

انصباب

اِنصِباب یعنی ریزش، ریختن، ریخته شدن آب و هر چیزی که رقیق باشد.