پیج اینستاگرام طبایع

انصباب

اِنصِباب یعنی ریزش، ریختن، ریخته شدن آب و هر چیزی که رقیق باشد.