فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

ترپلاو (ترپلو)

ترپلاو مقابل خشکه پلو (پلاو خشک) یا همان کته است. برنجی که آبکش کرده بر آن روغن گذاشته باشند.