پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خلل و فرج

منافذ و سوراخ های ریز بدن را در اصطلاح طب، خلل و فرج گویند.