پیج اینستاگرام طبایع

اخمص

اَخمَص ، قسمتی از کف پا، بین پنجه و پاشنه، که به زمین نمی رسد، و در برخی منابع، به تمام کف پا نیز اطلاق می‌شود.