فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

اکباد

جمع کبد، جگرها ؛ کبد انسان که در اطراف راست شکم قرار دارد.