پیج اینستاگرام طبایع

ماساژ خشن (دلک خشن)

ماساژی که به منظور چاقی انجام می‌شود. در این روش، ماساژ با پارچه ای خشن (پارچه پشمی) ‌ انجام می‌گیرد تا هم رطوبت‌ها تحلیل روند و هم خون زیادی به موضع جذب شود. اگر این ماساژ تا زمان بروز سرخی در عضو ادامه یابد می‌تواند سبب سفتی و بزرگی عضو شود؛ اما ادامه ماساژ بعد از این مرحله با تحلیل عضو همراه خواهد بود.