پیج اینستاگرام طبایع

قاذورات

قاذورات جمع قاذوره و به معنی پلیدی‌ها، ناپاکی‎ها و نجاسات است.