پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

غذای کثیرالغذا (کثیرالتغذیه)

کثیرالغذا یا کثیرالتغذیه، غذایی را گویند که مقدار زیادی خلط ایجاد می کند و در صورت هضم، انرژی زیادی تولید کرده و بدن مدت قابل توجهی از مصرف غذای مجدد بی نیاز می‌شود.

طبق تعاریف دیگر، کثیرالغذا به غذایی گفته می‌شود که بیشتر آن، به خون و دم تبدیل می شود. به عبارت دیگر در تولید اخلاط (خون، سودا، صفرا و بلغم) نسبت جزء خون و دم به اخلاط سه گانه دیگر در آن، بیشتر است؛ مانند گوشت بره.