پیج اینستاگرام طبایع

حمیقا

حُمَیقا بیماری شبیه به جدری (نوعی آبله) است که به واسطه آن دانه های بزرگ، سفید، آبدار و متفرق اما بدون تب بر روی بدن پدید می‌آید (اکسیر اعظم).