پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

درور

دُرور در اصطلاح طب سنتی در دو معنا کاربرد دارد  ۱) امتلاء و پر شدن رگ ها از خون ۲) روان شدن عرق و شیر و … است