پیج اینستاگرام طبایع

درور

دُرور در اصطلاح طب سنتی در دو معنا کاربرد دارد  1) امتلاء و پر شدن رگ ها از خون 2) روان شدن عرق و شیر و … است