پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اوذرومالی

در اصطلاح طب سنتی، اوذرومالی، یعنی عسل و آب باران را به طور مساوی در هم مخلوط کرده و در آفتاب گذاشته باشند.