پیج اینستاگرام طبایع

فواکه

فواکه جمع فاکهه، کلمه‌ای عربی و به معنی هر میوه‌ای است که به عنوان دسر خورده می‌شود نه به عنوان غذا.