پیج اینستاگرام طبایع

ماء غلیظ

غلیظ ضد رقیق و در اصطلاح طب سنتی لفظ کثیف در ادویه (غذای غلیظ) است و منظور از ماء غلیظ، آب تلخ است.