مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

بشع

طعام بدمزه حلق سوز را بَشِع گویند، طعامی کریه که در آن خشکی و تلخی باشد مانند مزه اهلیلج.