پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

غلیان

غَلَیان به معنی جوشیدن، جوشش، جوشیدن آب یا چیز دیگر. حالت مایعی است که بر اثر حرارت شروع به تبخیر می‌کند، چنانکه مایع حرکت می‌کند و صدایی از آن به سبب صعود حباب های بخار از قسمت مجاور کانون حرارت به سطح مایع، به گوش می‌رسد.

در برخی منایع غلیان به معنای کورک، دمل، جوش و التهاب نیز به کار رفته است.

نقطه غلیان: نقطه غلیان هر مایع درجه حرارتی است که در آن درجه شروع به غلیان می‌کند.