پیج اینستاگرام طبایع

بثور غریبه

جوش های ریز و دانه های کوچک سفید که به ندرت در بدن ایجاد می‌شود و بر دو نوع است:

  1. ذات الاصل: بیخ آن غدد و درد آن کم و سر آن براق است
  2. دانه های و جوش های صلب کوچک سرخ رنگ بدون درد است.