پیج اینستاگرام طبایع

حنک

حَنَک به معنای کام و سقف دهان است. سطح باطن بالای دهان. بالای دهان