پیج اینستاگرام طبایع

مَسیخ

مسیخ از انواع طعم ها و به معنی بی مزه است و مراد از او طعمی است که نه لذیذ باشد نه کریه؛ پس طعام و هر چیزی بی مزه را مسیخ گویند که می توان آن را مترادف تفه دانست و آنست که سطح زبان را بسیار نرم و ملایم و منبسط و مستوی سازد و مرغوب طبیعت نباشد.

افعال آن: تسکین حرارت و عطش و رفع خشونت و قبوضت و امثال این‌هاست اگر با رطوبت باشد. (مخزن).