فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

طحن

طَحن یعنی آرد کردن گندم یا دانه دیگر، آسیاب کردن، خرد کردن