پیج اینستاگرام طبایع

ریح الشوکه

ریح الشوکه در نزد پزشکان طب سنتی، ماده حاری (گرمی) است که در استخوان جریان یابد و  باعث شکستن استخوان و تباهی آن شود (حدود امراض، قرابادین 539)؛ «و فرق میان نقرس و ریح الشوکه آنست که اندر نقرس ماده ای در فضای مابین مفاصل و یا در گوشت است،اما ریح الشوکه، ماده ای گرم در استخوان است و به نظر می رسد پوکی استخوان باشد.